Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź wersję..
bc KPR
Dla kogo?
Księga Przychodów i Rozchodów - dedykowany dla firm z sektora małych przedsiębiorstw i Biur Rachunkowych

Kiedy wybrać system KPR bc?
Jeśli potrzebujesz prostego programu do obsługi Księgi Podatkowej, Płac, Deklaracji Podatkowych, który pozwoli:
 • najprostsze i najszybsze prowadzenie księgi, rejestrów vat, obowiązujących zestawień
 • rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów: Faktura VAT-MP, WDT, WNT, transakcje trójstronne
 • wypełnianie oryginałów deklaracji oraz pełen wydruk w trybie tekstowym i graficznym deklaracji:
  VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK,
  informacji dochodowych: PID-5, PID-5L
 • rozliczenia wynagrodzeń pracowników, PIT-2, PID-4, PIT-4R, PID-8A, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-12
 • eksport deklaracji w trybie XML do systemu elektronicznego podpisu e-Deklaracje :
  podatku VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12,
  informacji unijnych: VAT-UE, VAT-UEK,
  podatku dochodowego: PIT-4R, PIT-8AR
 • listy płac i umowy zlecenia
 • pełne rozliczenie z ZUSem, - druki zgłoszeniowe, rozliczeniowe, eksport dokumentów *.KDU do Programu Płatnika (wersja 7.02.001)
 • wypełnianie przelewów bankowych W/P, przelewów PODATKI, przelewów ZUS
 • Ewidencja Środków Trwałych umorzonych jednorazowo
 • Noty korygujące
 • Naliczanie odsetek ustawowych, budżetowych i umownych
 • przejrzysty system wizualizacji danych
 • sprawdzanie poprawności numerów NIP, PESEL, REGON, kont bankowych NRB i liczb kontrolnych
 • operatorzy z poziomami ustawianymi dostępu do opcji programu
 • minimalne wymagania sprzętowe
 • pełna obsługa wielodostępu przy pracy w sieci
 • możliwość eksportu / importu danych do/z innych systemów
Kontakt itsbis@itsbis.pl
© 2008 Informatyka Technika Systemy bis - Wszystkie prawa zastrzeżone.